Vizyonist

Hakkımızda

www.vizyonist.eu

Vizyonist, “Güncel, Ekonomi, Finans, Hukuk, Sağlık, Turizm, İş Dünyası” temel ağırlıklı günlük internet sitesidir.

Vizyonist, ilkeleri doğrultusunda her zaman dünya standartları ve vizyonunda bir marka olma hedefini benimsemiştir.  Ürün ve hizmetleri ile, kurumsal markaların ya da odaktaki kişilerin yaşam çizgisine ayna tutan Vizyonist, iş ortaklarına sunduğu akıllı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler ile fark yaratmayı hedefler.

Stratejik işbirliği yaptığımız özelde Hollanda, genelde Avrupa ve Türkiye çapında ki firma ve STK’larla, Avrupa Türk Medyası içerisinde etkin medya kuruluşlarından birisi olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

 

Vizyonumuz

Vizyonist grubumuzun misyonunu gerçekleştirmekte uluslararası medya ve yayıncılık alanlarında çağdaş teknolojik gelişmeleri güncel olarak takip edebilme, çağın gerektirdiği gelişmeleri Yerel, Bölgesel ve Ulusal Medya sektörüne paralel olma vizyonu ile hareket etmektedir.

 

Misyonumuz

Haber, Görsel, ve Tanıtım için içerik ve medya araçları üretmek, geliştirmek ve bunları müşterilerine yaratıcı şekillerde ulaştırmak.

Medya alanında gelişen dünya şartları çerçevesinde teknolojiyi en iyi  şekilde kullanarak doğru bilgiyi takipçilerine ulaştırmak bu misyonun en önemli amacıdır.

Gelişen teknoloji rakamlarla ifade edilemeyecek kadar medya kuruluşunu ortaya çıkarmış, bu da beraberinde tüm dünyada bilgi kirliliği oluşturmuştur.

Vizyonist’in en önemli görevlerinden biri hiç şüphesiz bu kirliliğe çözüm olmaktır.

 

Stratejimiz

Vizyonist; markayı geliştirmek için iletişim stratejileri kurar, doğru yerde doğru zamanda doğru araçlarla hikayesini anlatırız.

Böylece yeni perspektifler, yeni bir vizyon ve talepte daha çok çekicilik yaratırız.

Grubumuz; Çalıştığı kurumun yada bireyin geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştiren bir anlayışı esas alınır.

Bireylere göre hazırlanmış enformasyon, afişler hazırlamak.

Teknolojideki değişimleri yakından izlemek.

İnternet ve yazılı medyadaki içerik üstünlüğümüzü değere dönüştürmek .

Grubumuz; açıklık prensibine uygun haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirerek, personeli ile her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasını sağlar.

Günümüzde ticari başarı, iyi bir marka yönetimi ve profesyonel bir planlama ile gerçekleşmektedir. Vizyonist medya hizmetleri paydaşları için işe yarayan çözümler sunar.

Bizim işimiz görünmez denilen birey, STK ve kuruluşları görünür kılmak; partnerlerimizi kendi değerleriyle anlatarak sınırlarının ötesine taşımak ve markalaştırmak.

İyi bir “kurumsal kimlik tasarımında”, önemli olan; ne kadar çok şey anlattığımız değil, “net olmaktır.” bu kısaca markanın özüdür.

 

Çalışma İlkelerimiz

 • Bilgi gücümüzdür, değişime açığız;
 • Yaratıcı ve yenilikçiyiz;
 • Yapıcı, girişimci, sonuç almaya odaklıyız;
 • Sorumluluğumuzun bilincindeyiz;
 • Güveniliriz, kendimize ve ekibimize güveniriz;
 • Birbirimize sevgi ve saygı gösteririz;
 • Ben yerine “BİZ”i benimseyip, ekip ruhuna inanır, dayanışma içinde çalışırız;
 • Kaliteye önem verir, sinerji yaratırız;
 • Zamanımızı etkin ve verimli kullanırız;
 • Kişisel ve kurumsal performansımızı geliştirme konusunda sürekli çaba gösteririz;
 • Yaptığımız işe sahip çıkar, katma değer yaratırız;
 • Açık iletişime inanırız;
 • Engelleri aşar, fırsatları değerlendiririz;
 • Etik değerlerimize saygı duyar, sahip çıkarız;
 • Topluma duyarlı; sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz;
 • Hedefimiz, müşterilerimizin, okurlarımızın,kitlemizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

 

 

 

Sosyal Medya

Bizi takip edin